Zbirke

Diateka

Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva

Etnološke analize reprezentacij identitet in dediš

Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur

Fototeka

Fototeka Galjevica

Fototeka prof. Vilka Novaka

Fototeka Vitanje

Fototeka-ETSEO

Fototeka-Higienski zavod

Hemeroteka

Heritage (un)wanted

Mediateka

Primerjalna analiza ... prostorskih konceptov ...

Razglednice

Slovenske identitete v kontekstu evropskega in glo

Videoteka

Zbirka J. M. Halperna

Zbirka Janeza I. Benigarja